استرداد ثمن معامله

در لغت “ثمن” به بهایی گفته می شود که کالا در برابر آن معامله شده است، چه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با واژه “قیمت” در همین موضوع می باشد، چرا که “قیمت” بدان معنی است که ارزش کالا در بازار و نزد عرف یک مقدار مشخص می باشد.
برخی افراد استرداد ثمن معامله را با دعوی مطالبه ثمن اشتباه می گیرند. این در حالی است که مطالبه ثمن معامله از سوی فروشنده است و با دیگر شرایطی که گفته خواهد شد تفاوت دارد. اما استرداد ثمن معامله از سوی خریداری است که پس از خرید خود و واریز وجه به علتی معامله مبنا از بین رفته و خواهان پول خود می باشد.
به طور کلی دعوای استرداد ثمن معامله، به دعوایی گفته می شود که مربوط به “عقد بیع” می باشد و “عقد بیع” در واقع همان خرید و فروش اصطلاحی در عرف جامعه ماست.
در صورت بروز هر مشکلی در مورد ثمن خریدار می تواند در ابتدا با ارسال اظهارنامه به فروشنده، تقاضای استرداد ثمن را بنماید و اگر موفق به اخذ ثمن نشد می تواند از طریق دادگاه با ارائه دادخواست، خواهان بازگشت وجه خود باشد. موسسه حقوقی اعتماد و اندیشه با وکلای مجرب در ضمینه امور مالی می تواند شما را در ضمینه استرداد ثمن معامله یاری بخشد.

 

شرط استرداد ثمن معامله

در صورتی که بین فرشنده و خریدار انعقاد قراردادی صورت بگیرد، معامله ثمن انجام شده است و ملزم به تادیه ثمن معامله می شود. این تادیه ثمن معامله بر اساس رضایت و توافق طرفین معامله می باشد چرا که طرفین متعهد شده اند در صورت بستن قرارداد “بیع” باید پرداخت ثمن معامله هم صورت گیرد.
در صورتی که هر یک از طرفین معامله ثمن در انجام تعهدات خود در خصوص پرداخت ثمن و سایر قرارداد های که بسته اند کوتاهی نمایند دیگری می تواند خواهان استرداد ثمن معامله باشد.

 

حالت های استرداد ثمن معامله

مواردی وجود دارد که طرف ضمن آن می تواند خواهان استرداد ثمن معامله باشد در زیر به بخشی از آنها اشاره شده است:

  • فسخ معامله:
    حالتی كه خریدار یا فروشنده معامله را فسخ كرده باشند و در نتیجه بر هم خوردن وی به دادگاه حقوقی برای استرداد ثمن خود مراجعه می كند.
  • توافق جهت برهم زدن توافق:
    زمانی که طرفین قرارداد با رضایت یكدیگر نسبت به بر هم زدن عقد بیع توافق كنند. در این حالت در اصطلاح حقوق گفته می شود كه عقد اقاله یا تفاسخ شده است. با بر هم خوردن یک عقد دقیقا ثمن و مبیع باید به حالت اولیه بازگردد.

امکان دارد که دو طرف موضوع معامله تصمیم به بر هم زدن معامله را بگیرند که در قانون و علم حقوق به این بر هم زدن معامله “اقاله” گفته می شود و در آخر ممکن است که مورد معامله “مستحق الغیر” شود. همانطور که بخش قبل گفته شده بایستی خریدار مال را به مالک اصلی ببخشد و خود نیز خواهان استرداد ثمن معامله را به علت این فریبکاری از فروشنده داشته باشد.

 

 

برخی اوقات امکان دارد که خریدار و فروشنده هر دو به تعهد خود عمل کرده و معامله به درستی انجام شود اما پس از آن به نحوی قرارداد باطل یا فسخ شود، در این شرایط طرفین باید ثمن و موضوع معامله را بازگردانند. در صورتی که فروشنده از ارجاع دادن مبلغ ثمن خودداری نماید خریدار می تواند با استناد به دلایل محکمی که نشان دهنده فسخ یا ابطال معامله است در دادگاه دعوای دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن را اقامه کند.

 

مرجع صالح جهت رسیدگی به استرداد ثمن معامله

با توجه به اینکه موضوع استرداد ثمن معامله تقاضای دین است، طبق ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی فرد ضرر دیده می تواند، یا در دادگاهی که محل اقامت خوانده است و یا در محل انعقاد قرارداد جهت  طرح دعوی استرداد ثمن معامله اقدام نماید.

برای این کار و جهت طرح استرداد ثمن معامله قرارداد، بایستی پس از تنظیم طرح استرداد ثمن معامله به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دفتر مربوط به پرونده استرداد ثمن معامله را تکمیل و پس از دریافت هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی، بر اساس تعرفه اعلامی، شکایت خود را مطرح و به دادگاه صالح ارسال نماید.